Šijeme z prírodných materiálov

Typickým pre látky utkané z prírodných materiálov je ich zrážanlivosť.

Zrážanlivosť látok sa dá priemyselne znížiť tzv. sanforizáciou, kedy pôsobením pary a tlaku sa táto skráti. Úplne sa však zrážanlivosť nestratí, preto je najvhodnejšie pre samotným šitím, látku jednorázovo vyprať na vyššej teplote, čím dosiahneme takmer úplné vyzrážanie (po tomto úkone sa zrazí ďalší krát max. o 0,5%).

Šitie z prírodných látok je možno trochu náročnejšie ako pri iných tkaninách. Vždy si pred prácou s látkou úplne vyrovnáme okraj látky, najlepšie je vytiahnuť si niť, aby sme si boli istí rovinou. Pred nanášaním strihu je treba ustriehnuť všetky kraje, nech „neutekajú“. Ak je nutná z nejakého dôvodu ďalšia poloha strihu, určite si znova treba skontrolovať rovinu, aby sme strih ukladali zasa po niti, nech je všetko krásne rovné.

Janka Štoselová, vedúca výroby